Contact Us

Förskolan Trilingua
Swedenborgsgatan 14
Box 17197
SE-10462 Stockholm
Tel: +46 8 420 188 00

Förskolechef
Eva Szabo
tfn : (+46)-8-669 97 60
Mobil : (+46)-76 632 54 21
forskolechef@trilingua.se

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan görs första frånvaromorgonen
av målsman senast kl. 8.00. Skicka en sms direkt till din avdelning.
Obs! Friskanmäl ditt barn på samma sätt!